Nå snart er Herrer, eller mennene i Dievddut/Herrer forestillingen klar for å underholde. 3 mannlige skuespillere inviterer til julemoro, naturligvis skjer dette i et toalett ...

Čájalmas
Áilloš, Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo (Photo: Aslak Mikal Mienna)

F.o.m. 25. November og noen uker fram etter det skal Det Samiske Nasjonalteatret underholde, fordi da er komedien «Dievddut»/»Herrer» på menyen over ganske mange steder i Sápmi. 3 mannlige skuespillere, Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo og Iŋgor Ántte Áilu Gaup, inviterer altså nå snart til julemoro, og da er vel den mest selvfølgelige stedet å gjøre det på, et offentlig toalett …

Årets julemoro for voksen fra Det Samiske Nasjonalteatret, den svenske komedien” Herrer” er vel i bunn og grunn ikke noe annet enn et mikrokosmos av vår tradisjonelle familiebaserte julefeiring: et knippe mennesker er prisgitt hverandres selskap i en kort, men hektisk periode av forventet glede.

Hva hender når tre menn med ulik bakgrunn samtidig blir innelåst i et varehustoalett under julehelgen? Hvordan har man julemoro i et varehustoalett? Hvordan deler man et glass innlagt kirsebær i rom? Hvordan holden sulten unna?

Her kan du lese mer. Hit kommer toalettet og humoren. Her kan du sikre deg billett.

Denne videosnutten hjelper deg å forstå hva som er å se på samiske scenenr f.o.m. 25.11.: