Statsbygg har nå besluttet at Econor AS skal bygge det nye Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, og Samisk videregående skole og reindriftsskole. Det gleder både teatrets styreleder og teatersjef.

Adkomst Teater med mulig adkomst fra forplass. Illustrasjon: Econor med Snøhetta Oslo AS og 70°N arkitektur, Tromsø

– Nå ser vi lyset i huset, sier en glad og fornøyd teatersjef ved Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, Rolf Degerlund, til nyheten fra Statsbygg om det nye teater- og skolebygget som skal bygges i Guovdageaidnu.

I går offentliggjorde Statsbygg at Econor AS får tilbudet om å bygge det nye skole- og teaterbygget. Etter en konkurranse var det Econor AS i Tromsø som ble valgt som hovedentreprenør, med seg har de arkitektfirmaene Snøhetta AS i Oslo og 70°N arkitektur i Tromsø. Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš er veldig fornøyd med prosessen så langt. -Vi har hatt et fantastisk samarbeid med Samisk videregående skole og reindriftsskole og Statsbygg under hele prosessen, sier teatersjef Degerlund, som ser frem til det videre arbeidet med realiseringen av bygget som skal huse Det Samiske Nasjonalteatret og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Guovdageaidnu.

I over 20 år har Det Samiske Nasjonalteatret jobbet med å få et eget samisk teaterhus, det har vært mange skuffelser underveis, men i dag gleder vi oss og ser frem til å få en egen, og moderne, samisk nasjonalscene om noen få år! – Endelig får samisk scenekunst et ansikt for fremtiden, sier teatersjef Rolf Degerlund.

Dette skriver Statsbygg selv om saken

Stor dag for samisk teater!

-Dette er en stor dag både for Beaivváš og for samisk teater! Ikke bare blir det et fantastisk teaterbygg, men vinnerbidraget har også klart å synliggjøre hva samisk arkitektur kan være i dag. Bygget reflekterer samisk byggetradisjon gjennom praktiske løsninger, snarere enn gjennom symbolbruk og estetikk. Dette blir et bygg for framtida og en endelig manifestasjon av en langvarig kamp og drøm, sier styrelder Maria Utsi.

Maria Utsi

I terrenget Bygningen skal tilpasse seg landskapets naturlige former. Illustrasjon: Econor med Snøhetta Oslo AS og 70°N arkitektur, Tromsø