Yoikmovement, forestilling/workshop

(C): Mienna Beaivváš
Luohtelihkadus (gráfihkka Aslak Mikal Mienna)

Programmet for Luohtelihkadus/Yoikmovement

Kan man danse til joik? Kan man joike til dans?

Det skal 22 av Sápmis fremste joikere, dansere og artister forske på. Og hva blir resultatet? Ja, det kan du se fredag 23.8.2013 kl. 1800 på Kulturhuset i Kautokeino. Velkommen!  Med bl.a. Wimme Saari, Inga Juuso, Lars Ante Kuhmunen, Elle Sofe Henriksen, Áilloš, Ola Stinnerbom, Anna Reetta Niemela, Kenneth Ekornes, Leammuid Biret Rávdna, Nicko Buljo m.fl.. (se siste side for alle navn).

Samisk Teaterforening, STS, arrangerer symposiet Luohtelihkadus/ Yoikmovement. Beaivváš Sámi Našunálateáter er medprodusent..

Luohtelihkadus/Yoikmovement: Målet er at joikere, dansere, koreografer, skuespillere med bevegelsesbakgrunn og musikere deler den faglige erfaringen som de har, og sammen søker nye veier i å kombinere joik med bevegelse/dans. Ikke bare for å holde tradisjoner levende, men også for at nye kunst og kultur- uttrykk kan skapes. Målet er å spore nye veier for joik og bevegelse/dans. Vi håper at Luohtelihkadus/Yoikmovement også kan gi faglig utbytte for alle deltakere og inspirere den enkelte kunstner eller kunstnergruppe til å ta erfaringen med seg videre i sitt arbeid. Et slikt symposium kan bety utvikling og kompetanseheving for mange. Det vil også styrke nettverket for kunstnere i Sapmi og i Norden forøvrig.

Ansvarlige: STS vil stå som arrangør. To i STS er pådrivere og konseptutviklere. Iŋgor Ántte Áilu Gaup er en av Sápmis fremste joikere. Han er ansatt som skuespiller ved Beaivváš Samiske Nasjonalteater og styreleder i STS. Styremedlem Mette Brantzeg er frilanseregissør, dramatiker og koreograf. Hun har mange oppsetninger bak seg ved Beaivváš, og ett ved Giron Sámi Teáhter. Mette var prosjektleder for vellykkede skrivekurset ARIN på Nordkallotten, der 8 dramatikere med samisk og mienkieli- bakgrunn ble kurset.(2008-2010). Disse to vil være faglig ansvarlige for symposiet Luohtelihkadus/Yoikmovement.

Dato for workshopen er lagt til uke 34, fra 19. august tom 23. august 2013. Symposiet arrangeres i lokalene til Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš i Kautokeino.

Luohtelihkadus/Yoikmovement blir arrangert med støtte fra Norsk Kulturråd, Dáiddafoanda, Fond for utøvende Kunstnere, Sametinget i Sverige og Sametinget i Norge, Beaivváš og STS.

Luohtelihkadus, oasseváldit, deltakere, govven/foto Aslak Mikal Mienna