Hevn

Sven Henriksen (Mary Sarre, Egil Keskitalo, Áilloš) foto/govven, Aslak Mikal Mienna

Forestillingens programblad, med info om bl. a. alle involverte, turneprogram etc. Informasjon om forestillingen på finsk.

Mávssaheapmi krediterenlistu/krediteringsliste

“Mávssaheapmi /Hevn” er en nyskrevet teaterstykke av den samiske dramatikeren Sven Henriksen. Stykket tar for seg brytningene i det moderne samiske samfunnet. Enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn settes på prøve når mineralindustrien for alvor gjør sitt inntog i Sápmi. Etablerte tankesett og oppfatninger blir utfordret i møte med den nye tiden; hva er riktig og hva er galt? Nye valg tvinger seg frem, og forfatteren utfordrer tilskuerne til selv å tenke; Hvilke valg kan man ta? Hva er konsekvensene?

“Det finnes ingen enkle svar på konflikter som omhandler urfolk og naturresurser. Jeg har prøvd å vise det “lille” mennesket som rammes av en konflikt når levebrødet står i fare for å bli tatt fra det, samtidig som jeg utfordrer gammelt tankegods som kan hindre en kultur i å utvikle seg. For om en kultur blir statisk vil den dø ut. Teksten er skrevet med stor kjærlighet til den samiske kulturen, men er også et innlegg i den dagsaktuell debatt om storsamfunnets press mot en av verdens mest sårbare næringer.” sier dramatikeren selv.

“Mávssaheapmi /Hevn” er en musikalsk teaterforestilling med ny komponert musikk av Roger Ludvigsen og scenografi av en av Sveriges mest anerkjente scenografer; Jan Öqvist. Instruktør er Rolf Degerlund og Hilde Skancke Pedersen står for kostymedesign.

Urpremiere: 7.10.2016, Guovdageidnu. Varighet: 60 min. Scenespråk: Samisk og norsk. Tekstes til norsk, samisk og finsk.

Saker om forestillingen på beaivvas.no

02.05.2016 – Muggbefengt produksjonsstart
13.09.2016 – Utfordrer gammelt tankegods
07.10.2016 – Hevn er i gang
11.10.2016 – Urpremieren på hevn
18.11.2916 – Ikke mer hevn

Pressebilder

Fotograf Aslak Mikal Mienna, kreditering kreves ved bruk i pressen, til annet bruk kreves også tillatelse fra teatret.

Videoteaser