Våre vidder III

Ensemblet Min duoddarat III/Våre vidder III, foto/govven, Johan Mathis Gaup

Her er programbladet i sin helhet, som da forteller det meste om Min duoddarat III/Våre vidder III forestillingen.

Forestillingens turne.

Kjære publikum! Tretti år er da ingen alder – du har jo hele livet foran deg!sier man gjerne til en engstelig 29-åring som gruer seg til å krysse denne mag-iske grensen mellom ung-voksen og voksen-på-alvor. Men tretti år er ingen selvfølge for et teater – og da Beaivváš ble født i 1981 var det ingen som var sikker på om barnet ville nå voksen alder. Men så mange gode feer velsignet dette barnet ved fødselen, at ingen onde feer eller stalloer klarte å ta kverken på ungen til tross for flere forsøk. Og i dag kan Det samiske nasjonalteatret Beaivváš feire sine 30 år med stolthet og et optimistisk blikk mot framtiden.

Dette er og var deler av forordet fra daværende teatersjef Haukur J. Gunnarsson til forestillingens programblad, den gang i 2011. Premieren var den 25.2.2011.

Pressebilder

Fotograf Johan Mathis Gaup, kreditering kreves ved bruk i pressen, til annet bruk kreves også tillatelse fra teatret.