Den samiske operaen «Gállábártnit», skrevet av Rawdna Carita Eira og komponert av Britta Byström er en av de nominerte i kategorien Outstanding new opera til den canadiske teater, dans og operaprisen 2020 Dora Mavor Moore Awards.

Two odysseys: Pimooteewin/Gállábártnit – hárjehállamat/prøver

Operaforestillingen Two odysseys: Pimooteewin/Gállábártniter et internasjonalt samarbeid mellom produksjonsselskapet Soundstreams, Signal Theatre og Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš. Forestillingen består av Cree-operaen Pimooteewin og den samiske operaen Gállábártnit, som ersatt sammen til en helaftens operaforestilling i to akter.an čájálmassan.

Pimooteewin er den første operaen på Creespråket, librettoen er skrevet av Thomson Highway og komponert av Melissa Hui. Gállábártniter en nyskrevet opera på nordsamisk. Librettoen er basert på en gammel samisk bjørnemyte om kvinnen som giftet seg med en bjørn og fikk tre sønner..

Forestillingens regissørteam Michael Greyeyes og Cole Alvis er også nominert; i kategorien Outstanding Direction. I tillegg er forestillingen nominert i kategoriene Outstanding Performance by an Individual ogOutstanding Performance by an Ensemble.

Prisutdelingen arrangeres 29. juni, og kan følges her.

Eanet dieđut

Two odysseys: Pimooteewinn/Gállábártnit