Sarakka Gaup, Terje Andre Wollmann, Anne Berit Anti og Ole Henrik Lifjell, hva har disse fire til felles? De er vinnerne av skrivekonkurransen “Sápmi muitala/forteller”.

Sarakka Gaup

Sarakka Gaup

Skrevet stykket “Sámi bucketlistu”. Født 1991,…

Terje Andre Wollmann

Terje Andre Wollmann

Skrevet stykket “Byttingen”. Født 1981, tegneserieskaper…

Anne Berit Anti

Anne Berit Anti

Skrevet stykket “Gavdnjejuvvon/Jaget”. Født 1974, designer/kostymedesigner/journalist…

Ole Henrik Lifjell

Ole Henrik Lifjell

Har skrevet stykket “Jakseme mieresne/Olámuttos/Innen rekkevidde”.…


Sarakka Gaup, Terje Andre Wollmann, Anne Berit Anti og Ole Henrik Lifjell er vinnerne av skrivekonkurransen “Sápmi muitala/forteller” som arrangeres av Beaivváš og Dramtikkens hus. Og på lørdag 15. oktober møter de fire, sammen med prosjektets sentrale personer, offentligheten, og det hele skjer på Dramatikkens hus, Oslo, kl. 11.00.     

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš og Dramatikkens hus utlyste skrivekonkurransen “Sápmi forteller” med mål om å få inn nye scenetekster om Sápmi, hvorav fire av de totalt 14 påmeldte forslagene, velges, og er nå valgt, til videre utvikling med tanke på en ferdig scenetekst. Juryen, som har bestått av av Line Rosvoll og Morten Cranner fra Dramatikkens hus og Marte Fjellheim Sarre, Nils Henrik Buljo samt prosjektleder Mette Brantzeg fra Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, hadde som mandat å finne forslag som tar pulsen på Sápmi, og som har kvaliteter og potensiale til å bli et ferdig manus.

Etter anonym juryering, ble tekstene: «Sámi bucketlistu», «Gavdnjejuvvon/Jaget», «Jakseme mieresne/ Innen rekkevidde» og «Byttingen» valgt. «I disse prosjektene finner vi historier om et ungt menneskes kamp for å finne sin samiske identitet, om ufrivillig barnløshet, selvberging og jakten på det gode liv, og om det å være homofil i et reindriftsmiljø. Det spesifikke for scenetekstene er at de evner å gå i dialog med og utfordre de samiske kjerneverdiene. Tekstene forsøker å favne noe av det som opptar mennesker i Sápmi i vår samtid» sier juryen i sin begrunnelse. Juryen mener også at disse fire kandidatene viser et mot og et talent til å formidle dette. De fire heldige vinnerne mottar kr 20 000 og tilbys gratis veiledning og fire kurshelger gjennom ett helt år. Målet er å stille med faglig team som kan bidra til at de skriver tekstene sine ferdig.