Teatret er fortsatt på jakt etter en ny teatersjef. Ny frist for å søke; den nye fristen er 28.2.23.

Høsten 2023 blir en av landets mest spennende teatersjefstillinger ledig ved Det samiske nasjonalteatret Beaivváš i Guovdageaidnu/ Kautokeino. Vår nye teatersjef vil få gleden av å starte opp sitt kunstneriske arbeid i et helt nytt teaterbygg som åpnes i august 2024. Det nye teaterbygget, med både teater og videregående skole, vil gi muligheter for videreutvikling og rekruttering og unike teateropplevelser for hele det samiske folk.

Teatersjefen er teaterets øverste leder med ansvaret for teatrets kunstneriske profil, gjennom valg av repertoar og kontinuerlig oppfølging av det kunstneriske arbeidet. I tillegg kommer ansvaret for sammensetning og utvikling av teatrets personale. Teatersjefen er administrativt og økonomisk ansvarlig for teatrets drift og rapporterer direkte til styret.

Vi søker en teatersjef med et sterkt ønske om å utvikle samisk teater og med evne til tydelig lederskap og fremtidsrettet organisasjonsutvikling. Vi forutsetter stor grad av personlig engasjement, gode samarbeidsevner og en tydelig profil som tilrettelegger og inspirator.

Teatersjefen skal være teatrets ansikt utad, og det forventes at vedkommende skal yte aktiv innsats i kulturpolitikken, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, spesielt i Sápmi.

Vi tilbyr en spennende lederstilling ved et teater i utvikling, i kjernen av Sápmi. Vår nye teatersjef må kunne tenke nytt om samisk scenekunst og sette tydelige og ambisiøse mål for kunstens rolle i det samiske samfunnet.


Søkeren må beherske ett av de skandinaviske språkene. Kunnskaper i samisk språk er en vesentlig kvalifikasjon og kjennskap og kunnskap om samisk kultur og samfunn en forutsetning. Hvis søkeren har manglende samiskkunnskaper, må vedkommende ta imot tilbud om opplæring i samisk.

Teatersjef ansettes for en åremålsperiode på 4 år med mulighet for forlengelse. Programplanlegging og forberedelse for ny teatersjef vil starte, etter avtale, i løpet av august 2023.

Arbeidssted er Guovdageaidnu. Det er ønskelig at teatersjefen bosetter seg i Guovdageaidnu, men vi er åpne for pendling innenfor regionen.

Vi gjør oppmerksom på at teatret har offentlige søkerlister. Søker kan be om å bli unntatt offentlighet, men må begrunne dette skriftlig, jfr offentleglova §25.

Søknadsfrist: 28.02.23
Lønn etter avtale.
Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Maria Utsi, tlf +47 982 55 600, eller vår rekrutteringsrådgiver Gro Møllerstad, Møllerstad rekruttering as, tlf +47 915 59 752. Gå inn på www.mollerstad.no for å legge inn søknad innen 28.02.2023

Det samiske nasjonalteatret Beaivváš holder til i Guovdageaidnu og har et budsjett på 26,5 millioner kroner. Teatret er et turneteater med de samiske områdene i Norge, Sverige og Finland som sitt primære turnedistrikt. Teatrets scenespråk er samisk, i samsvar med teatrets hovedformål. I 2021 hadde teatret 20 årsverk, hvorav 16 er fast ansatte. Det samiske nasjonalteateret er i en spennende utviklingsfase og flytter i august 2024 inn i et splitter nytt teaterbygg.