Den forelskede skyen

Sverre Porsanger, Ann Jorid Henriksen, Ráhkástuvvan balva

Forestillingens programblad

Forestillingens plakat

(i forbindelse med skanning av plakat ser det ut til at deler på midten ikke har blitt med – plakatdesign Hans Ragnar Mathisen) )

Forestillingsbilder, pressebilder

Fotograf Ola Røe, kreditering kreves ved bruk i pressen, til annet bruk kreves også tillatelse fra teatret.