Fredag 22. Juni 2018 kan vel sies å være en av de største og viktigiste dagene i teatrets historie, for det var da regjeringen offentliggjorde avgjørelsen om at det nå er klargjøres for nytt bygg til teatret. Dette blir et bygg der man samlokaliserer teatret med Samisk videregående- og reindriftsskole. Styreleder og teatersjef og hele det samiske teatermiljøet gleder seg stort over dette.

– I dag er vi ekstremt glad og lettet! Denne beslutningen har vi ventet på så lenge. Dette er en samisk lagseier. Det går en linje tilbake fra kampen om Alta-Kautokeino-vassdraget, via den samiske revitaliseringa og fram til i dag. Det er mange som har del i denne seieren, sier styreleder Lene Hansen.

Regjeringens offentliggjøring av saken

(Govven Máhttodepartemeanta)

Saken ble offentliggjort fredag den 22., på Samisk hus i Oslo, med 3 ministre på plass; kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, kulturminister Trine Skei Grande og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Se her video som viser offentliggjøringen, der man både grunngir og forklarer vedtaket (styreleder Hansen filmer, video fra Facebook). I bildet har vi ministrene, sammen med styreleder Lene Hansen, og Henrik Olsen og Mikkel  Eskil Mikkelsen, begge sitter i Sametingsrådet. Se vedtaket i regjeringens side. Og slik presenterte NRK Sápmi nyheten.

Bygget kommer til å ha stor betydning

– Det nye bygget vil ha stor betydning for samisk språk, identitet og ikke minst selve scenekunsten. Under krevende arbeidsforhold har våre samiske kunstnere skapte magiske øyeblikk for hele Norge. Vi har vunnet mange priser. Nå skal vi strekke oss enda lengre, sier Lene Hansen, som samtidige tillegger at hun har stor tro på konseptet om samlokalisering.

Også teatersjef Rolf Degerlund gleder seg enormt, og gratulerer hele Sápmi , og mener dette er en seier for hele Sápmi. Både han og styreleder takker alle som i mange år har bidratt i arbeidet med å få dette realisert, ansatte, tidligere styreledere og teatersjefer, et arbeide som altså har pågått veldig mange år.

På 37 års dagen (nesten)

Teatret startet opp 21. juni 1981. Siden da har teatret holdt hus på Kulturhuset i Kautokeino som Kautokeino kommune eier. Og nå, den 22. juni 2018, nesten på teatrets 37 årsdag (37 år og 1 dag), så er det altså vedtatt at teatret skal inn i et nytt, eget bygg.