Den 16. mars slapp Beaivváš løs Rottefangern på en barnehage i Guovdageaidnu. Mao, Egil Keskitalo viste for første gang den samiske versjonen av den klassiske og det kjente eventyret Rottefangern fra Hameln, i alle fall i fortellerteaterversjonen. Etter på ble det feiret med saft. Og rottekaker.

Egil Keskitalo - Hameln roahttobivdi (govven/photo: Aslak Mikal Mienna)
Egil Keskitalo – Hameln roahttobivdi (photo: Aslak Mikal Mienna)

Den 16. mars viste Det Samiske Nasjonalteatret for første gang en teaterversjon av det klassiske eventyret Rottefangern fra Hameln og det på en barnehage i Guovdageaidnu, Gártnetluohkká barnehage. Ved hjelp av et fortellerskap med ulike små og store effekter fortalte skuespiller Egil Keskitalo det som sannsynligvis er den første samiske versjonen av dette kjente eventyret, i alle fall i en fortelleteater versjon.

Etter en spennende premiere og fortellerstund ble det selvfølgelig premierefest, der både barna, Rottefangern sjøl, ansatte og øvrige gjester fikk servert saft, kaffe og ulike rottekaker.

Slik rapporterte samisk media det hele, NRK Sápmi og Ávvir.

Barnehagen hadde i anledning premieren ordnet med servering, bl. a. kake og kaker dekorert med rottefigurer. Den store marsipankaka fikk teatersjef Rolf Degerlund og leder for barnehagene i Guovdageaidnu Britt Ørnebakk, smake på først (bildet her nedenfor).

Turné

Foto/Govven: Aslak Mikal Mienna
Egil Keskitalo (Rottefangern fra Hameln/Hamelna roahttobivdi, photo: Aslak Mikal Mienna)

Egil og hans fortellerskap hadde etter premieren en liten turné i Guovdageaidnu, der barnehagene Ájastealli, Bálgá, Beazedievvá, Gáhkkorčorru og Nuortamielli fikk besøk de to påfølgende dagene. Det planlegges i første omgang i mindre turné på samiske barnehager rundt omkring nå før sommeren. Det er også søkt turnésamarbeid med Den Kulturelle Skolesekken, der man håper på å få besøke de minste på barneskolene, dette blir eventuelt aktuelt skoleåret 2016-2017.

Her er ytterlig info om forestillingen, med bl. a. pressebilder.