Samtlige partier i Sametinget støtter utbygging av et nytt bygg for det samiske nasjonalteatret.

nyttbygg_logo2

Samtlige partier i Sametinget støtter utbygging av et nytt bygg for det samiske nasjonalteatret. Og styreleder i Beaivváš Lene Hansen trekker fram spesielt FrP i saken, på en positiv måte. Det er mange som har kritisert både same- og kulturpolitikken til FrP. Vi valgte heller å gå i dialog med partiet. Og vi mener de har vist en velvilje både overfor kultursektoren og samiske formål når de stiller seg bak kravet om et teaterhus i Kautokeino, sier Lene Hansen i pressemelding sendt ut etter behandlingen i Sametinget. Les hele pressemeldingen her.

Les også saker i NRK Sápmi og Altaposten om saken.

 

Tidligere sak om søknaden:15-01-2014 – Teaterbygg søknad overrakt

Artikkel som omhandler teaterbygg saken.