Sápmi muitala

Sápmi muitala

Et rekrutteringsprosjekt der Det Samiske Nasjonalteatret søker nye dramatikere og nye fortellinger fra Sápmi. Teateret er ute etter nye scenetekster på samisk språk eller med relevans for samiske forhold. Teatret lyser ut en konkurranse der tre dramatikere vil får muligheten til å utvikle manus sammen med dramaturg/ skuespillere/ mentor gjennom fire helgesamlinger i løpet av 2022/23. Disse scenetekstene velges ut og utvikles med tanke på uroppførelse i teatrets nye bygg i 2024.