En konsertforestilling basert på Nils Aslak Valkeapääs (Áillohaš, 1942 – 2001) bøker. Áillohaš er en av Sápmis største kunstnere gjennom tidene. Han har påvirket generasjoner av nye kunstnere og gitt styrke til det samiske folket.  Hans kunst er ment å være åpen og inkluderende, på samme måte som han selv var åpen for inntrykk og impulser utenfra i sitt eget arbeid. I denne konsertforestillingen ønsker Det Samiske Nasjonalteatret i samarbeid med Arktisk Filharmoni å løfte frem Valkeapääs verker anno 2021. Sammen med symfoniorkesteret vil fem joikere/skuespillere fra Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš fremføre et utvalg av Valkeapääs tekster til både nye komposisjoner og kjente verk.

Forfatter: Nils-Aslak Valkeapää (Áillohaš)

Urpremiere: 18.11.2021, Tromsø kulturhus

Regissør: Rolf Degerlund
Utvalg av tekster: Rawdna Carita Eira
Ansvarlige musikalsk innhold og komponist: Frode Fjellheim
Dirigent: Christian Kluxen

I samarbeid med Arktisk Filharmoni
Scenespråk: Nordsamisk. Tekstes til norsk.