Teaternorge markerer #metoo: #STILLEFOROPPTAK på Nationaltheatret søndag 10. desember.

I kjølvannet av den internasjonale kampanjen #metoo har nærmere 600 norske skuespillere, både frilansere og ansatte ved teatrene, undertegnet et opprop mot seksuell trakassering på sine arbeidsplasser. Rystende historier har blitt fortalt under emneknaggen #stilleforopptak og siden har det kommet et skred av lignende opprop i andre bransjer i norsk arbeidsliv. Seksuell trakassering er et samfunnsproblem.

Søndag 10. desember åpner Nationaltheatret Hovedscenen for #stilleforopptak-oppropet. Arrangementet settes i stand i samarbeid med de andre norske teaterinstitusjonene, som med dette markerer sin støtte til oppropet og #metoo-kampanjen som helhet.

Teatre i hele landet deltar i denne markeringen bestående av norske skuespilleres vitnesbyrd, innrammet av musikalske innslag og appeller fra ulike samfunnsaktører

Gjennom arrangementet ønsker teatrene og kvinnene bak #stilleforopptak å rette fokus mot seksuell trakassering som samfunnsproblem. Hva kan vi som enkeltmennesker og samfunn gjøre for å få bukt med dette strukturelle problemet – i alle bransjer og alle deler av samfunnslivet?

Kampanjen #stilleforopptak og et utvalg av skuespillernes vitnesbyrd om seksuell trakassering og maktmisbruk ble publisert i Aftenposten og kan leses her: https://www.aftenposten.no/kultur/i/0wPRg/stilleforopptak-590-norske-kvinneligeskuespillere-tar-et-oppgjor-med-ukulturen-i-norsk-TV_-film-og-teater

Sikre deg plass: www.nationaltheatret.no