Beaivváš Sámi Našunálateáhter er et aksjeselskap med Staten/Sametinget, Kautokeino Kommune, Norske Samers Riksforbund (NSR) og Samenes Landsforbund (SLF) som eiere. NSR og SLF veksler mellom å ha fast plass og varaplass i styret.

Styrets sammensetning (2020-2024) er som følger:

Styremedlemmer

Personlige varamedlemmer

Maria Utsi, styreleder, 98255600

 • Representerer Sametinget
Máret Anne Sara

 • Representerer Sametinget
Asta Balto

 • Representerer Sametinget
Ken Are Bongo

 • Representerer Sametinget
Inger Elin Utsi

 • Representerer Sametinget
Siri Broch Johansen

 • Representerer Sametinget
Gisle Stenersen

 • Representerer Sametinget
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell

 • Representerer Sametinget
Ellen Inga B. O. Hætta

 • Representerer Guovdageaidnu
  kommune
Isak Henrik N. Eira

 • Representerer Guovdageaidnu
  kommune
Áslat Holmberg

 • Reprenterer Norske Samers Riksforbund
Stein Are Olsen

 • Representerer Samenes Landsforbund
Brita Triumf

 • Ansattes representant
Mary Sarre

 • Ansattes representant