Takk til Trine og regjeringen! Aldri har optimismen vært større. Aldri har det endelige og formelle vedtaket vært nærmere. Statsbudsjettet for 2020 mottas med jubel i Beaivváš.

Govven: Aslak Mikal Mienna
Bl. a. teatersjef Rolf Degerlund og kulturminister Trine Skei Grande m. fl.

“Vi er stolt og vi er tilfreds. Endelig bidrar Regjeringen til at vi får vårt eget teaterbygg. I dag er det all mulig grunn til å takke Kulturminister Trine Schei Grande. Hun er den første Kulturminister i Norge som reelt har ryddet unna hindringene og sørger for at vi endelig får et eget teaterbygg”, sier teatersjef Rolf Degerlund i Det samiske nasjonalteateret Beaivváš.

Jobbet for eget bygg i over 30 år

I mer enn 30 år har det vært jobbet for at Beaivváš skulle få sitt eget teaterbygg i Kautokeino i Finnmark. Veien har vært usedvanlig kronglete. Men nå har både administrasjonen og ikke minst statsråden i Kulturdepartementet bidratt til at ambisjonen realiseres. I statsbudsjettet slås det fast at planen skal ferdigstilles vinteren 2019 og endelig behandles av Stortinget allerede i revidert nasjonalbudsjett våren 2020.

Samlokalisering med Samisk videregående skole

“Vi oppfatter det som den klareste form for viljeserklæring en Regjering kan gi. Nå vil vi bruke høsten til å sluttstille planarbeidet og holde tett dialog mot nasjonale myndigheter. Vi ser fram til å få et endelig vedtak i vårsesjonen 2020”, sier Degerlund. Regjeringen besluttet i 2018 å legge samlokalisering av Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino til grunn for videre planlegging av nybygg for disse virksomhetene. Statsbygg har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet igangsatt avklaringsfase for et alternativ med samlokalisering av Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole. “Denne samlokaliseringen er helt rett. Den gjør at vi begge kommer i mål og oppnår mange fordeler med et slikt bofellesskap. Vårt håp og vår tro er at bygget åpnes senest i 2024”, sier Degerlund.

Jan Öqvist, Rolf Degerlund, Svein Egil Oskal, Roger Ludvigsen, Andreas Ausland, Ole Thomas Hætta, Hilde Skancke Pedersen, Bernt Morten Bongo – Muggbefengt produksjonsstart – (photo: Aslak Mikal Mienna)

Arbeidstilsynet har flere ganger truet med å stenge lokalene Beaivváš i dag holder til i. Til tross for svært kummerlige arbeidsforhold har teateret de siste åra gjort store kunstneriske framganger med flere priser, med økt antall forestillinger, et større publikum og mer oppmerksomhet i media.

“Vi skal fortsette å løfte oss fram mot åpningen i 20024. Og deretter skal suksessen fortsette”, sier Degerlund.  

Les også følgende saker på beaivvas.no:

23.06.2018 – Regjeringen går for nytt bygg – (på norsk)

07.03.2018 – Teaterbesøk viktig for kulturministeren – (på norsk)

19.10.2016 – Styret appellerer til Kulturministeren om dårlige arbeidsforhold ved teatret – (på norsk)

02.05.2016 – Muggbefengt produksjonsstart – (på norsk)

Med bl. a. teaterets styreleder Lene Hansen, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, kulturminister Trine Skei Grande og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, representanter fra Sametinget (govven Máhttodepartemeanta/Foto Kunnskapsdepartementet)