Skuespiller Eila Ballovara Varsi leser her nok et eventyr fra J. Qvigstads samlinger av fortellinger og eventyr fra Sápmi. Denne gang igjen på en spennende og engasjerende måte, der vi bl. a. møter et havtroll, de underjordiske og en mindre hyggelig konge.

Skuespiller Eila Ballovara Varsi har tidligere fortalt oss eventyr fra J. Qvigstad samling av eventyr og historier fra Sápmi, og da har laks og fugl vært i sentrum. Nå møter vi, som vi ofte gjør i samiske eventyr, en ordentlig stállu. Og med andre typiske og «vanlige» karakterer, som sånn de underjordiske, gufihtárat, og med háldier. Og tror du ikke vi også får treffe på en mindre hyggelig konge. Rawdna Carita Eira har gjort tilpasninger av eventyret og Britt Inga Vars sikrer den på samisk. Efraim Pedersen har mange gang blitt brukt om kilde for J. Qvigstad, den gang Qvigstad reiste rundt og samlet eventyr og historier i Sápmi. Det gjelder også for dette eventyret, som da heter “Stálluen på holmen”, som har fått navnet “Sulloža stállu” på samisk.

Denne passer på lik linje med de tidligere eventyrene, for barn, og egentlig for alle. Varighet er ca 21 minutter, er på nordsamisk.