Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš (SNTB) ligger i Guovdageaidnu/ Kautokeino i Finnmark, Norge. Det Samiske Nasjonalteatret er den eneste profesjonelle teaterinstitusjonen i Norden som konsekvent bruker samisk som scenespråk. Teatret er et turnéteater som flere ganger i året turnérer i hele det samiske området i Norge, Sverige og Finland, noen ganger også Russland. I tillegg gjør teatret jevnlig turnéer utenfor Norden for å synliggjøre samisk kultur også internasjonalt.


Formål:

  • Være nasjonalteatret for hele det samiske folk.
  • Skape teateropplevelser i alle samiske bosettingsområder
  • Være en viktig kulturbærer og formidler av samisk historie, kultur og identitet.
  • Ivareta de samiske språkene. Alle teatrets produksjoner er på samisk, og teatret har en målsetting om å kunne bruke alle de samiske språkene i vår virksomhet. I tillegg simultan-tekstes de fleste av teatrets forestillinger til norsk og engelsk.
  • Gi scenekunstopplevelser som viser verden bilder og fortellinger fra Sápmi.
  • Dyrke frem nye stemmer i teatret. Beaivváš vil gjennom eget arbeid og i samarbeid med andre få frem ny samisk dramatikk.
  • Bidra til at det utdannes og rekrutteres samisktalende skuespillere.
  • Være en viktig arena for joik-/musikkteater i Sápmi og ha et særlig ansvar i forhold til den samiske tradisjonsmusikken joik. Teatret skal gjøre samisk joik-/musikkteater tilgjengelig for et bredt publikum i hele Norden, men også utvikle nytt samisk musikkteater i ulike format.

Historikk

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš ble først etablert som en frigruppe. I en av de mest intense fasene i nyere norsk historie – da den norske regjeringen ville demme opp Alta/Kautokeino-vassdraget, og det kom til en dramatisk konfrontasjon mellom det nasjonale maktapparat og demonstranter i indre Finnmark – ble Beaivváš født. Unge, engasjerte kulturaktivister i Kautokeino-området skapte teatret og den første forestillingen “Våre Vidder” i 1981. I 1987 ble Beaivváš stiftet som aksjeselskap og kulturinstitusjon, i 1991 ble teateret lagt inn som fast post på det norske statsbudsjettet, og i 1993 ble Beaivváš definert som en av Norges nasjonale teaterinstitusjoner sammen med Nationalteatret, Det Norske Teatret og Den Nationale Scene. Teatrets årlige tilskudd er i 2018 på 21,1 millioner kroner, og teatret ligger pr i dag under Sametingets budsjettforvaltning.

I 2017 hadde teatret i alt 21 årsverk, hvorav 5,6 årsverk er administrasjon og resten er kunstnerisk produksjon. Teatret har 16 fast ansatte – de resterende årsverkene består hovedsakelig av frilans kulturarbeidere (skuespillere, instruktører, musikere, designere osv.) som blir leid inn på kortere kontrakter for hver enkelt produksjon. Teatret er pr. i dag lokalisert i Kautokeino Kulturhus, men siden 2005 har teatret arbeidet for å få et eget samisk teaterbygg i Guovdageaidnu. Og i 2018 ble det endelig vedtatt at det skal bygges et samisk teaterhus i samlokalisering med samisk videregående- og reindriftssskole.

Publikumstallet i et normalår for ligger på 10-12000. I 2017 spilte teatret i alt 99 forestillinger på 40 steder – både egenproduksjoner og samproduksjoner med andre teaterinstitusjoner.Teatret arbeider kontinuerlig med å utvide og forbedre virksomheten for å nå ut til et enda større publikum. Mer informasjon om arbeidet med teaterbygget og utvidelse av teatrets fremtidige virksomhet finnes her.

Teatret har flere ganger blitt nominert til Norges viktigste teaterpris, Heddaprisen, og teatret har også mottatt Heddaprisen. I 2012 ble teatret nominert i kategorien “særlig kunstnerisk innsats”. I begrunnelsen for nominasjonen står det at Det Samiske Nasjonalteatreter et teater som i særlig grad “bruker scenekunsten til å bygge en viktig og nødvendig bro mellom samisk og norsk kultur”. I år 2000 fikk teatret prisen for beste scenografi og kostymedesign for forestillingen Vølunds saga, ved Aage Gaup og Berit Marit Hætta. I 2013 ble Anitta Suikkari nominert til beste kvinnelige birolleinnehaver. I 2016 fikk teatret Heddaprisen i kategorien “særlig kunstnerisk innsats” for forestillingen Vidas Extremas, som også fikk Teaterkritikerprisen for 2015/16.

Det grenseløse teatret

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš er det grenseløse teateret. Både i forhold til visuelle uttrykk, innhold og form – men også geografisk. Med unntak av Riksteateret er det ingen som turnerer mer i Norge enn SNTB. Og absolutt ingen teatre reiser mer utenlands enn det samiske nasjonalteatret som også beveger seg på flere og mer mangeartede arenaer enn de fleste andre kulturinstitusjoner. Teatret er nasjonalt, men opptrer i en rekke lokalsamfunn, primært i Norden, men også internasjonalt i en sirkumpolar kontekst.

Hvert år reiser teatrets ensemble mer enn 28 000 km på turnéer rundt i Sápmi/ Norden. Det er en strekning som tilsvarer to ganger tur/retur Oslo- Beijing.Teatret er også en anerkjent teateraktør internasjonalt, blant annet i samarbeid med Det Norske Utenriksdepartementet. Noen av landene teatret har gjestet med sine forestillinger er: Grønland, Island, spansk Baskerland, Estland, India, Nepal, Bangladesh, Japan og Guatemala.

Dette gjør at teatret har opparbeidet stor kompetanse på alt som har å gjøre med teaterfaglig samarbeid og turnevirksomhet på tvers av landegrenser og mellom ulike folk og kulturer.