Søknad om nytt teaterbygg ble overrakt i Alta den 13. januar 2014, der både Sametingspresidentene, teatrets styreleder samt sjef deltok.

(C): Mienna/Beaivváš
Lene Hansen, Aili Keskitalo, Haukur J. Gunnarsson

«Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš ber Sametinget og Regjeringen igangsette forprosjekt for bygging av nytt teater-bygg i Kautokeino. Det skal gi Norge et kultur- og språkpolitisk løft i symboltunge 2014.». Slik sto det i pressemeldingen som gikk ut rett etter en begivenhet som Beaivváš hadde invitert til, som ble arrangert i Alta 13. januar, en begivenhet hvor Beaivváš overrakte Sametinget søknad om nytt teaterbygg. Her ser vi bilde fra begivenheten, der søknaden nettopp er blitt overrakt, til sametingspresidenten – i bildet styreleder i Beaivváš, Lene Hansen, sametingspresident Aili Keskitalo og teatersjef Haukur J. Gunnarsson (trykk på bildet for et større ett dukker opp, bildekred. Mienna/Beaivváš).

Her ser du resten av nevnte pressemelding, som kort gir et innblikk i søknadens innhold.

Her er noen saker fra pressen, fra og rundt begivenheten:

«Begeistret over teatersøknad fra Beaivváš» – NRK Nordnytt, 13.1.2014
«Beaivváš sikter høyt» – Altaposten, 13.1.2014
«Overrakte søknad om eget teaterbygg» – NRK Sápmi, 13.1.2014
«Skal fronte verdens første samiske teaterskole» – Finnmark Dagblad, 13.1.2014
«Samisk nasjonalteater med store planer» – NRK Ođđasat, 13.1.2014
«Beaivváš søknad overlevert» – NRK Sápmi, 13.1.2014 (TV)
«Store framtidsvisjoner fra Beaivváš» – NRK Ođđasat, 14.1.2014