Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš har håp om at Regjeringen sier ja til nytt teaterbygg. Sametinget har enstemmig støttet ønsket om å bygge et nytt teaterhus i Kautokeino.

nyttbygg_logo2

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš har håp om at Regjeringen sier ja til nytt teaterbygg. Sametinget har enstemmig støttet ønsket om å bygge et nytt teaterhus i Kautokeino. Nå jobbes det for at forprosjektet skal settes i gang. Les søknaden.