Teatret er nå 40 år. I forbindelse med det gis det ut en jubileumsbok og CD fra Juoiggas forestillingen, begge er nå straks til salgs. 40 åringen har også en markering av jubileet, ved et mindre og lukket jubileumsarrangement i Guovdageaidnu lørdag12. juni.

Ávvugirji – Jubileumsbok

Teatret er i år 40 år. Man har hatt virksomhet siden 1981, da som en mindre frigruppe de første årene til nå, en statsfinansiert institusjonsteater, som har som hovedmål å lage og gi et teatertilbud med samiske premisser og språk, til hele Sápmi. Og det gjør da også teatret hele tiden. Det blir i samband med dette gitt ut en jubileumsbok, som veldig tydelig bekrefter at teatret forholder seg til sine formål. Jubileumsboka kan kjøpes og bestilles her. CD fra forestillingen Juoiggas gis også ut i jubileumssammenheng, den er også tilgjengelig for bestilling og kjøp.

Jubiluemsåret blir også markert med et mindre og lukket jubiluemsarrangement i Guovdageaidnu lørdag 12. juni.