Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš med base i Kautokeino er et turneteater som gjestespiller på de samiske områdene i Norge, Sverige og Finland. Teatrets forestillinger spilles på samisk. Teatret har 13 fast ansatte.

 

Vi søker etter en person som:

  • Har utdanning og erfaring innen snekkerfaget / håndverker
  • Har datakunnskaper
  • Er løsningsorientert og har evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid på tvers av alle fagområder

Arbeidet består blant annet av:

  • Ordinært scenearbeid under prøver og forestillinger
  • Avvikling av forestillinger lys – lyd og teksting, annet
  • Drift, vedlikehold og servicearbeid
  • Sørge for at utstyr og maskiner brukes i henhold til gjeldende lover og forskrifter
  • Annet teknisk arbeid

I stillingen inngår kvelds- og helgearbeid og turneplikt. Søkeren må beherske samisk. Lønn etter tariff. Ansettelsen skjer for øvrig på vilkår fastsatt i lover, regler og avtaler.

Teatret har egen pensjonsavtale.

Tiltredelse: 1. 1. 2018

Søknadsfrist: 1. 10. 2017

Mer informasjon om arbeidsoppgaver og stillingen, ta kontakt med produksjonsleder Leif Isak Nilut på telefon 78484463/90980383

Søknad med CV sendes elektronisk til: beaivvas@beaivvas.no orgnr: 944264957