For første gang har Beaivváš fått innpass på Familie- og kulturkomiteens åpne høring om Statsbudsjettet. I dag (21.10.2019) troppet styreleder Lene Hansen og teatersjef Rolf Degerlund opp for å fremme sitt budskap om nytt teaterbygg.

Rolf Degerlund, Bearaš- ja kulturkomitea

To be or not to be, det er spørsmålet. Det er avgjørende viktig at Stortinget nå presser på for å få et endelig vedtak i revidert nasjonalbudsjett våren 2020. Nå har vi ventet lenge nok“, sier teatersjef Rolf Degerlund.

Hovedbudskapet til teateret var at dette er en gylden mulighet for Stortingsrepresentantene å være med på et historisk vedtak som samler kulturnasjonen Norge. “Dette skal være et hus for framtiden, for det unge Sápmi. De skal med stolthet kunne gå til magiens hus“, sier Degerlund. Han forventer huset skal kunne åpnes i 2024, men da må et endelig vedtak komme våren 2020.

Styreleder Lene Hansen er svært fornøyd med at teateret for første gang fikk innpass på høringen: “Vi har gradvis fått en bedre og bedre dialog med myndighetene, så følelsen er god. Vi opplever at vi blir lyttet til. Statsbygg har gjort et grundig arbeid nå i avklaringsfasen og vi samarbeider allerede godt med Samisk videregående skole og reindriftsskole som vi skal dele bygg sammen med. Nå trenger vi bare hjelp fra alle gode politiske krefter for at dette skal bli en realitet“, avslutter Hansen.

Rolf Degerlund, Lene Hansen