Teatret starter teateråret 2019 med hele to verdenspremierer i januar. “Juoiggas”, som bygger på joik og musikk er først ute, med første forestilling den 18. og “Kvinnerommet” av Sven Henriksen, som igjen har urpremiere den 25.

Juoiggas Ensemble

I 2019 viser Det Samiske Nasjonalteatret mange nye forestillinger og allerede nå i januar vise teatret 2 forestillinger som aldri før er blitt vist. «Juoiggas!» er først ute («Joik!» på samisk). Denne forestillingen som har joik og musikk i sentrum, har verdenspremiere den 16. januar. En uke etter entrer «Kvinnerommet» den samiske teaterscenen for første gang, her møter vi 3 kvinner som ender opp med å deale med kjønns-, klasse-  og urfolksproblematikk.

Joikekonsertforestillingen «Juoiggas!»

4 skuespillere/joikere og 3 musikere framfører joik med musikk, bl. a. med joik som er blitt joiket fra gammelt av. Utenom joiken og musikken, bygger denne forestillingen på tekster av Rawdna Carita Eira og Harald Gaski, og det hele er satt sammen til en joikekonsertforestilling av instruktør Rolf Degerlund.

Det er skuespillerne Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Nils Henrik Buljo og Egil Keskitalo, som tar scenen og framfører joikene og da tekstene av Eira-Gaski, sammen med musikk som musikerne Roger Ludvigsen, Svein Schultz ja Jakop Janssønn spiller og har tilrettelagt. Joikekonsertforestillingen vises første gang i Oslo, på Riksscenen, den 18. januar. Etter Oslo joikes det fra Trondheim og nordover i Sápmi t.o.m. 22. Februar. Dette er “Juoiggas!”.

Kvinnerommet

Dette er Kvinnerommet kort fortalt: “Tidas blikk på kjønn, klasse og på urfolk gjør handlingsrommet trangt. Hvordan takler de tre kvinnene dette, og hvordan påvirker det dem? En same- og kvinnepolitisk teaterfabel basert på historiske fakta og dagsaktuelle hendelser.”

Skuespillere i forestillingen, som har verdenspremiere den 25. Januar, er Anja Bongo Bjørnstad, Sarakka Gaup og Ánne Mággá Wigelius. «Kvinnerommet» er skrevet av  Sven Henriksen og det er Mette Brantzeg som er instruktør. Alle nevnte personer har opp igjennom vært innom teatret, men i lista over involverte personer i forestillingen er det to Beaivváš-debutanter. Disse to står for design av klær og musikk; Anne Berit Bæhr debuterer som kostymedesigner “rommets”, mens Elle Márjá Eira debuterer som komponist i teatret. Dette er “Kvinnerommet”.