2 «TV-saker» er hittil lagd i forhold til forestillingen Allaq. Se på «TV Beaivváš» reportasjer om Allaq forestillingen. «TV Beaivváš» «får» hjelp av Youtube for å få vist web-TV…

Om koreografi og musikk, publisert 24.02.2010 (er kun på norsk).

Om forestillingen Allaq, helhetlig, publisert 10.02.2010.

Om forestillingen, på finsk.