Er du en ungdom, i aldersgruppen 15-29 år? Har du noen gang jobbet backstage og ønsker å lære mer? Ja, da er kanskje "Euorpean Junior Backstage Technicians" noe for akkurat deg! Søk studiestipend og bli med!

Dette er et såkalt Erasmus – prosjekt: Euorpean Junior Backstage Technicians;

«Dette italienske prosjektet har nå noen europeiske reise- og studiestipend for unge med ulike backstage-funksjoner for å lære og å oppleve arbeidet bak scenen i Bulgaria, Italia, og Tyskland.

Stipendiene skal finansiere et utenlandsopphold i to måneder i ett av de tre andre deltakerlandene i prosjektet. Stipendstørrelsen vil variere mellom land, men vil kunne være i intervallet 3.000€-3.500€. Et utgangspunkt for stipendoppholdet vil være å gjennomgå et grunnleggende e-læringsopplegg slik at både sender- og mottakerorganisasjon vet hva stipendmottakeren kan ved utreise.

I denne sammenhengen er vi interessert i å etablere kontakt med unge i aldersgruppen 15-29 år som har backstageerfaring OG som ikke er i noen fast full stilling OG som kan tenke seg å lære mer og formalisere sin kompetanse gjennom et europeisk sertifikat.

Vi vil være svært takknemlige for å få etablert kontakt med organisasjoner og stipendkandidater så snart som mulig, så send en e-post til rolf@euromasc.org – og vi er i gang!»

Mer om prosjektet vil du kunne finne her: www.thebackstage.eu