Statsbudsjettet for 2015 gir ingen svar i forhold til nytt teaterbygg for Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš. Nå vil teaterledelsen be Stortinget avklare hvordan Norge skal skape en hjemmebane for samisk kunst og kultur i Nordområdene.

 

nyttbygg_logo2

Statsbudsjettet for 2015 gir ingen svar i forhold til nytt teaterbygg for Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš. Nå vil teaterledelsen be Stortinget avklare hvordan Norge skal skape en hjemmebane for samisk kunst og kultur i Nordområdene.

– I dag er vi verken glad eller skuffet. Vi er derimot spørrende: Hva vil Regjeringen med samisk scenekunst? Og hvordan blir saken omtalt når Stortingets kulturkomite avgir sin innstilling i november, sier styreleder Lene Hansen og teatersjef Haukur Gunnarsson.

I 2014 har teateret satt byggesaken øverst på sin prioriteringsliste. Det er utarbeidet en omfattende søknad med en bred begrunnelse for hvorfor Norge i Grunnlovsåret 2014 bør gi grønt lys for et forprosjekt som skal gi landet et nytt nasjonalteaterbygg. Det forrige nasjonalteateret ble bygd i 1899 på Karl Johan i Oslo. Det neste bør komme i Kautokeino.

– Vi var glad da et enstemmig Sameting i vår stilte seg bak ønsket om et eget nasjonalteater-bygg. De gjorde et meget tydelig og forpliktende vedtak i vår. I høst bør Stortinget gi Sametinget en respons, sier styreleder Lene Hansen.