I forbindelse med samlokaliseringen av Samisk nasjonalteater og Samisk videregående skole, inviteres interesserte og berørte parter til presentasjon av hvordan bygget kommer til å bli.

Statsbygg: Čoarvemátta

I forbindelse med samlokaliseringen av Samisk nasjonalteater og Samisk videregående skole, inviteres interesserte og berørte parter til presentasjon av hvordan bygget kommer til å bli. Og dette skriver da også Statsbygg i sin invitasjon:

I forbindelse med prosjektet Samlokalisering av Beaivváš og samisk videregående skole inviterer Statsbygg til et åpent informasjonsmøte om prosjektet. Møtet er åpent for alle. Statsbygg har kåret en vinner av konkurransen, og i møtet vil vinnerprosjektet čoarvemátta bli presentert.

Møtet holder mandag 30. august kl. 18:00-19:30, på Diehtosiida, i Sáhkaskáidi. Selv om møtet er åpent for alle, så må de som ønsker å delta, i smittevernsammenheng, melde seg på forhånd, via e-post til mari.magnus@statsbygg.no eller ved å ringe til +47 414 628 49.