Teatret fra Sør-Varanger /Øst-Finnmark, Samovarteatret, besøker Det samiske nasjonalteatret med nyprodusert stykke som tar for seg en interessant, viktig og godt skjult historie fra 2. verdenskrig.

De som tapte freden – Samovarteatret

Samovarteateret har latt seg inspirere av bøkene «Mennesker ved en grense» og «Moskva kjenner ingen tårer». Med utgangspunkt i ulike historier ønsker de i å løfte fram partisanenes arbeid, krigen som raste i nord, og de vanskelige valgene mange mennesker gjorde i lys av sin samtid.

I etterkrigstidens Norge ble historien om «Gutta på skauen» og Max Manus godt kjent, men vi har hørt lite om motstandsarbeidet som ble gjort i nord.

Samovarteatret viser “De som tapte freden” som et gjestespill hos Beaivváš, fredag 22.11.2019, kl. 18:00. Billetten koster 200 kr, som kan kjøpes på forhånd her eller i døra. Stykket hadde premiere lørdag 19. oktober.