Beaivváš Sámi Našunálateáhter lea odne – miessemánu 19. beaivvi nammaduvvon 2016 Hedda-bálkkašupmái, “jagi buoremus čájálmasa” kategoriijas, maya-sámi teáhterčájálmasain Vidas Extremas.

Ludwing Isaac Chicohay Mejía ”Zupa”, Wilson Ottoniel Puac Joj ”Picho” (foto/govven: Aslak Mikal Mienna)
Ludwing Isaac Chicohay Mejía ”Zupa”, Wilson Ottoniel Puac Joj ”Picho” (foto/govven: Aslak Mikal Mienna)
Rolf Degerlund, nominasjon Vidas Extremas, foto: Heddaprisen.no
Rolf Degerlund, nominasjon Vidas Extremas, foto: Heddaprisen.no

Beaivváš Sámi Našunálateáhter lea odne – miessemánu 19 beaivvi nammaduvvon 2016 Hedda-bálkkašupmái, “jagi buoremus čájálmasa” kategoriijas,  maya-sámi teáhterčájálmasain Vidas Extremas. 4 Guatemala/Norgga/Sámi girječálli leat čállán teavsttaid bihttái ja Jon Tombre lei bagadalli. Aitto álgán Beaivváš Sámi Našunálateáhtera hoavda Rolf Degerlund illuda ja doaivu diehttelasat ahte dát maya-sámi teáhterčájálmas lea vuoiti dán jagaš bálkkašumis, dan dihte go čájálmas lea “sihke buorre, duostil, mávssolaš ja áigeguovdil máilmmis dál”. Muhto teáhterhoavda dovdá maid ahte teáhter jo lea vuoitán, dán nammadeami bokte. Teáhterhoavda lea ieš doppe go dát dáhpáhus almmuhuvvo Našunálateáhteris Oslos.

Foto/Govven: Aslak Mikal Mienna
Nicolai Lopez, Jon Tombre, Even Børsum. F.v. nærmest/Gurut lagamusas Christina Hætta, Nils Rune Utsi, Mary Sarre, Rolf Degerlund, Áilloš

Bagadalli lei Jon Tombre, muhto sus lei maid eará bargu čájálmasain, go son ráhkadii čájálmasa dain teavsttain maid girječállit čálle. “Jon lea bargan earenoamáš barggu, go son lea ráhkadan nu nana čájálmasa, ovttas magihkalaš čuovgahábmejeddjiin, gii lea min teáhtera iežamet Bernt Morten Bongoin, ja dan rámálmas lávdehábmejeddjiin Even Børsumiin.

Golmmas neavttáriin/artisttain ledje teáhteris/Sámis eret, ja viđas dain eará artisttain/dánsejeaddjin/neavttáriin ledje Guatemala maya eamiálbmogat. “Dat veahka barge nu buori barggu Vidas Extremas teáhterčájálmasas, ahte šattai nu álvvalaš, mávssolaš ja áigeguovdilis čájálmassan”, lohká Degerlund.

Hedda lávdegoddi juohká bálkkašumi Našunálateáhteris Oslos, geassemánu 12. b.

Vidas Extremas:

Eanet dieđut čájálmasa birra.

Čájálmas lea vuolgán teavsttain maid 4 čálli Sámis, Guatemálas, Norggas ja Argentinas leat čállán, Sigbjørn Skåden, Veronica Salinas, Rosa Chávez og Angel “Kame” Canas Ambrosio ja maid son guhte maid lea čájálmasas bagadalli, Jon Tombre, lea ovttastahttán. Čájálmasas ledje 3 neavttára/artistat sámis ja 5 artistta/neavttára, Guatemalas eret, geat fas ovddastit Maya-kultuvrra. Čájálmas vuođđu lea 17 divtta, čájámasas lea 5 giela geavahusas, sámi, dáro, spánska ja 2 maya-giela.

Álgočájálmas lei Oslos Sámi Álbmotbeaivvi dán jagi, maŋŋel dán jođi čájálmas viidát davvin. Čájálmas dáhkkui ovttasbargguin Hætta Productions, ja de Guatemala joavkkuiguin Sotz’il Jay ja Guatemaya. Čájálmasmátki lei ovttasbargguin Scene Finnmárkkuin, Kultur i Troms ja DKS Áltá.

Beaivváža Heddahistorihkka

Teáhter oaččui jagi 2000is Hedda bálkkašumi buoremus lávdehábmema ja bivttashábmema geažil, Vølundda muitálas čájálmasa bokte. Teáhter lea maid maŋŋelaš nammaduvvon bálkkašupmái, muhto ii gal geigejuvvon. Teáhter ii lea goassege ovdal nammaduvvon “dán jagi čájálmas” kategoriijai ovdal.

Hedda BSNT Vidas Extremas
Hedda BSNT Vidas Extremas