Dal deaivvadedje dát njeallja Sápmi muitala lávdeteakstaprošeavtta oasseváldit vuosttaš geardde “albma ládje”, go besse ovttas lávdeteavstta čehpiiguin guorahallat iežaset teavsttaid ja dán ládje čiekŋudit čállindáidagii.

Anne Berit Anti, Terje Andre Wollmann, Sarakka Gaup, Ole Henrik Lifjell, Sápmi muitala (govven/foto Aslak Mikal Mienna)

Šattai elektralaš miellaláhki ja gelddolaš ja kreatiivvalaš deaivvadeapmi, go njealje ođđa dramatihkkára “Sápmi muitala” prošeavttas deaivvadedje mentoriiguin, bagadalliiguin ja neavttáriiguin vuosttaš teakstabargobajis Guovdageainnus.

Njealje ođđa lávdeteavstta, sámi dálááiggis, leat ilbmame. Dramatihkkárat leat beassan geahččaladdat ođđa teavsttaid lávddis neavttáriiguin ja bagadalliiguin, ja ožžon ođđa jurdagiid movt viidáset joatkit čállinproseassain.

Buot njeallje oasseváldit, dás govas, oaivvildedje ahte deaivvadeapmi lei fágalaččat sidjiide ávkin ja ahte maiddái rávvii mot bargat viidáseappot. Soapmásat čálistedje vel ođđa scenaid deaivvadeamideddiin ja besse vel geahččaladdat dáid dakkaviđe.

Njeallja deaivvadeami

Jagi ovddasguvlui leat eanet deaivvadeamit, jurdda lea ahte galget lágiduvvot oktiibuot njeallja dakkáraš deaivvadeamit, mii dal lágiduvvui ođđajagimánu nuppi vahkkoloahpa. Dás vuolábeale, earret eará govva eatnasat singuin geat servet juoga man ládje.

Dás eanet Sápmi muitala teakstačállin prošeavtta ja oasseváldiid birra.