Čájálmas mas fáddán lea dán áigásaš olbmonálli ja nállebuhtisvuohta, nállevealaheami duogáš ja historjá. Dii doaivubehtet várra ahte lea dušše Hitlera birra, nuppi máilmmisoađi ja duiskalaččaid a nállevealaheapmi? Gos leat ruohttasat? Gean vealahit ja geat leat vealaheaddjit? Gii cuiggoda ja gii cuiggohallá?

Olbmot buvttadusas ii leat sosiálapolitihkalaš ulbmil, ii ge leat dokumentarismma hápmi ge, ii ge journalistihkka, dahje fáktá dáhttu. Čájálmas lea dáiddalaš responsa dáhpáhusaide min lagas vássánáiggis. Čájálmas lea boađus máŋga ja iešguđetlágaš olbmuin.

Das ii leat okta morála, dat ii cuoiggo ovtta čoavdašuvvamii, dat lea baicca niehkočoakkáldat, sánit, jurdagat ja jienat mat dávistit vássánáiggi suoivvanasaiguin.Teavsttažiid sisdoallu lea nállebuhtisvuođa historjjás máŋggaid áigodagas ja baikkis. Auswitch’a goddinhivvodat  ja oaiveskálžžuid mihtideapmi Sámis, lea temáhtalaš deaddun das. Čájálmas dáhpáhuvvá dainna lágiin ahte jietna ja video gaskkustuvvo deavstta bokte. Čájálmas lea guovttegielat sihke dáro ja sámegillii. Das lea ollu ealli musihkka, vokálakomposišuvnnat daidda čieža oasálaččaide ja Árktalaš Filharmoniija streaŋgačuojaheaddjit. Video ja jienat leat visuála ja lávdehábmema váldoelemeanttat.

Jon Tombre čájálmas
Jietnahábmen: Eirik Blekesaune
Teavsttat: Lars Göran Pettersson
Gráfalaš animašuvdna: Sabina Jacobsson
Musihkka: Roger Ludvigsen

Bistá 60-70 minuhtta. Álgočájálmas: 6.2.2020 – Svalbárddas. Ovttasbargguin Arktisk Filharmoni

Dása lassin čájehuvvojit čájálmas skuvlačájálmassan, máŋgga sájis Romssas ja Finnmárkus/I tillegg til disse åpne forestillingene, så vises denne som en skoleforestilling på flere ulike steder i både Troms og Finnmark.