Åarjelhsaemien Teaterin ja Trøndelag turneateáhterin čájeheaba dal hui fargga Allaq čájálmasa, čájálmas maid Sámi našunálateáhter Beaivváš maid lea leamaš mielde buvttadeame. Beaivváš lea ieš dulkodan Allaq čájálmasčállosa, dalle go buvttadii ja čájehii čájálmasa jagi 2010.

Lene Cecilia Sparrok, Allaq, Åarjelhsamien teatere

Åarjelhsaemien Teatere ja Trøndelag turneateáhteri čájehišgoahtiba dal hui fargga Allaq čájálmasa, vuosttaščájálmas lea dal bearjadaga 13.1. Trøndelagas, Verdalas. Beaivváš lea leamaš mielde buvttadeames čájálmasa. Lea Cecilia Persson gii lea čállán dien čájálmasa, čájálmasčálus maid Beaivváš lei vuosttaš loktet lávdde ala, jagi 2010. Dalle Sámi našunálateáhter ieš buvttadii ja čájehii čájálmasa.

Dás lea dieđut čájálmasa birra maid dal Åarjelhsaemien Teaterin ja Trøndelag turnéteáhterin čájeheaba, ovttasbarggus Beaivvážin.

Ja dás fas dieđut čájálmasa birra mii dalle jagi 2010 buvttaduvvui ja čájehuvvui Beaivváža bealis.