Maŋŋel unna beassášbottoža, de lea áigi boahtán mátkkoštišgoahtit ja čájáhallat Pelle Njoammil čájálmasa. Okta čájálmas vel Guovdageainnus, ja de mátkái!

Sarakka Gaup, Egil Keskitalo

De viimmat lea Sámi Našunálateáhter Beaivváš fas gearggus čájehit Pelle Njoammil ja Sáttomielli searat bearaščájálmasa! Vuos čájehuvvo vel okte Guovdageainnus, miessemánu 6.b. ja de dollejit čájálmasmátkái, ja vuosttaš čájálmas mátkkis lea Deanus miessemánu 9.b., das viidáset fitnet Unjárggas, Ohcejogas, Anáris, Kárášjogas, Álttás, Olmmáivákkis, Romssas, Snåases ja buot maŋemus čájálmas lea Oslos miessemánu 25.b. Dás oainnát juste goas ja gos, ja oastát vel seammas bileahta.

Pelle Njoammil mátkkebusse/turnébuss Govven: Brita Triumf

Pelle Njoammil mátkkebusse/turnébuss

“Dál lea fas Pelle Njoammil ihttán Sáttomiellái gos Risten Iŋgá orru, juste fal danne go gulai iežas luođi. Mot manne son Risten Iŋgá dán háve lea juoiggastan Pelle Njoammila?” Mii sávvat sihke mánáide, nuoraide ja rávisolbmuide buresboahtima vásihit somás ja maid veaháš imašlaš fearániid mat dáhpáhuvvet Sáttomiellis.

Pelle Njoammil ja Sáttomielli searat bihtás lei álgočájálmas beassášvahkus, ja vuostáiváldui hirbmat bures sihke mánáin ja rávisolbmuin, ja lei ge nu bivnnut ahte goappaš čájálmasat ledje áibbas dievva, ja mii sávvat ge ja doaivut ahte lihkostuvašeimmet seamma bures čájálmasmátkkis.

Pelle Njoammil ja Sáttomielli searat