Teáhteris eai leat dal čájálmasat, sivva lea dieđusge go eiseválddit ávžžuhit/gildet lágideames doaluid gos eanet olbmot čoagganit, dát dieđusge vai corona-virus ii beasa leavvat. Teáhter čájeha teáhtera fas áramusat geasset. Sii geat ledje ollen oastit bileahtaid ovdagihtii min čájálmasaide, ožžot bileahttaruđa ruovttoluotta.

Beassážat 2020 – II LÁGIDUVVO:

  • 8.4.2020 – Pippi Nallesuohkku, vuosttáščájálmas, premiere – II LÁGIDUVVO fuom: rávisolbmuide lea 50 divraseappot bileahtta go uvssas oastá.

Bileahttaoastin eará čájálmasaide ilbmá. Buot áigeguovdilis čájálmasat


Teáhtera prográmma 2020

Bileahtat vuvdojuvvojit iežamet systema bokte (Ebillett) dahje olgobealsystema bokte. Bileahtat vuvdojuvvojit dieđusge uvssas sullii gaskkal diimmu ja dibmobeale ovdal čájálmasa, doppe gos čájehuvvo.