Rievssatčivga (Iŋgor Ántte Áilu Gaup) & Buolašáddjá (Egil Keskitalo). Govven/foto Torgrim Halvari.

Dramatihkkára Jens Martin Mienna vuosttáš teáhterbihtá lea máinnasčájálmas, ja leat teáhtera neavttárat ja kreatiiva veahka geat ovttas ráhkadit bearáščájálmasa mas leat sihke suohttasat, lea gelddolaš ja mas lea máidnasiid eallinviisodat. Čájálmasain háliidit váldit vára árbevieruin ja maid ođastit dáid.  Luohti, lávdi ja neavttáriid ovdanbuktinvuohki ráhkada visualalaš ja musihkálaš vásáhusa.

  • Bagadalli ja Koreográfa: Mette Brantzeg
  • Lávdehábmejeaddji: Bernt Morten Bongo
  • Elliidhábmen/hámát: Sara Kander
  • Guovssahas: Sámi Allaskuvla Hilde Hauan Johnsen bokte
  • Čuovgahábmejeaddji: Olav Johan Eira
  • Jietnahábmejeaddji: Svein Egil Oskal
  • Lávdedávvirat: Ole Thomas D. Hætta
  • Goarrut: Gerlinde Thiessen ja Ann Majbritt Eriksen
  • Govven: Torgrim Halvari
  • Neavttárat: Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo, Mary Sarre ja Anitta Suikkari

Vel an eanet dieđut leat dáppe oaidnimis, čájálmasa prográmmabláđis, muitala ea ea gos čájálmas čájehuvvoi, buohkaid geat ledje seaguhuvvon buvttadussii jna.

Álgočájálmas lea Guovdageainnu kulturviesus cuoŋománu 12. beaivvi dii. 18. Čájehuvvo Guovdageainnus maiddai skilleduorastaga cuoŋománu 13. ja 1. beassášbeaivvi 16. beaivvi – goappeš beivviid dii. 17.

Preassagovat

Govvejeaddji Torgrim Halvari, krediteren gáibiduvvo geavaheamis.