Sámi Našunálateáhter váldá oasi Heddabeivviin Oslos geassemánu 2018. Olles Norgga teáhterbiras lea Oslos dieid beivviid, Heddabálkášupmi lea beivviid "grande finale".

Heddadagene/-beaivvit 2018

Sámi Našunálateáhter váldá oasi Heddabeivviin Oslos mat lágiduvvojit geassemánu 8. B. rájes gitta geassemánu 17. B. rádjái. 2018. Nu mot dat máŋgga eará teáhterat mat servet, de čájeha Sámi Našunálateáhter Beaivváš maid čájálmasa, namalassii čájálmasa mas Áillohačča teavsttat ja luođit leat guovddážis.  Dát čájehuvvo Oslos Det Norske Teatret, Scene 3 čájálmaslanjas, guovtte geardde lávvordaga geasemánu 16. B., dii. 16:30 ja 18.30. Bileahtat lea vuovdimassii neahtas. Oktan Sámi Našunálateáhterin servet 31 Norgga teáhterat, maiddai Åarjelhsaemien Teatere, lullisámiid teáhter ja Romssa teáhter Hålogaland Teater. Heddabeivviin čájehuvvojit 45 iešguđet čájálmasa.

Grande finale

Ja go de dát 45 čájálmasa leat čájehuvvon, de boahtá ge loahppadoallu, Hedda-bálkášumi vuoitit almmuhuvvojit ja vuoittut geigejuvvojit. Sámi Našunálateáhter oaččuige bálkkašumi dás moadde jagi dassái, Vidas Extremas čájálmasa ovddas, kategoriijas “«Erenoamáš dáiddalaš bargu”.  Leaš oaidnit nammaduvvo go Sámi Našunálateáhter dán jagi fas, nammadeapmi almmuhuvvo geassemánu 5. B.. Dá vuolábealde govva čájálmasas man ovddas teáher oaččui Hedda-bálkášupmi 2016is.

Vidas Extramas ensemble (govven/foto: Aslak Mikal Mienna)