Sámi Našunálateáhter válddii oasi Heddabeivviin Oslos mat lágiduvvoje geassemánu 8. B. rájes gitta sotnabeaivái geassemánu 17. B.. Maŋemus beaivve geigejuvvui Hedda-bálkašupmi, muhto dán jagi ii lean teáhter nammaduvvon. Teáhter aŋkke searvvai beivviin Oslos čájálmasain mas Áillohačča teavsttat ja luođit leat guovddážis, čájehii guktii, dáinna teáhter lihkostuvai bures.

Nils Henrik Buljo, Mary Sarre, Áilloš, Egil Keskitalo

Sámi Našunálateáhter válddii oasi Heddabeivviin Oslos mat lágiduvvoje dal geassemánu 8. B. rájes gitta sotnabeaivái geassemánu 17. B.. Maŋemus beaivve geigejuvvui Hedda-bálkkašupmi. Dán jagi ii lean teáhter nammaduvvon ja iige de dieđusge ožžon bálkkašumi, nu mot teáhter vásiha dá moadde jagi dassái. Teáhter searvvai beivviin Oslos čájálmasain mas Áillohačča teavsttat ja luođit leat guovddážis, čájehii guktii, dáinna teáhter lihkostuvai bures go goappašat čájálmasain ledje olu olbmot. Čájálmas čájehuvvui Sámi našunálateáhtera buori ovttasbargoteáhtera lanjain, Det Norske Teatret luhtte. Det Norske Teatret lea stuora teáhter Oslos guhte čájeha buot iežas čájálmasaid ođđadárogillii. Ja go Beaivváš čájeha teáhtera Oslos nie muđui ge, de dát eanas háviid dáhpáhuvváge namuhuvvon teáhtera lanjain. Det Norske Teatret ii leat nu mot Sámi Našunálateáhter, johtti teáhter, muhto lea aŋkke moddii fitnat Beaivváža guossis ja čájehan guossečájálmas, nu mot mannan beassážiid go finai beakkán Haugtussa čájálmasain mas dovddus Ane Dahl Torp lei neavttár.

Hedda beivviin Áillohaš teavsttai- ja luđiiguin

Oktan Sámi Našunálateáhterin serve 31 Norgga teáhterat, maiddai Åarjelhsaemien Teatere, lullisámiid teáhter ja Romssa teáhter Hålogaland Teater. Heddabeivviin čájehuvvoje 45 iešguđet čájálmasa, okta dain lei Beaivváža Áillohaš čájálmas. Čájálmasa neavttárat leat Egil Keskitalo, Mary Sarre, Nils Henrik Buljo ja Áilloš. Musihkkarat Oslos leigga Roger Ludvigsen ja Patrick Shaw Iversen. Lea 50-minuhtasaš teaksta čájálmas, mas leat olu Áillohaš luođit oktan musihkain.

Hedda-bálkašupmi

Hedda-bálkkašumi geigejuvvui de sotnabeaivve, dás oainnát geat ožžo dan bálkkašumi ožžo dán jagi. Sámi Našunálateáhter oaččuige bálkkašumi dás moadde jagi dassái, Vidas Extremas čájálmasa ovddas, kategoriijas “«Erenoamáš dáiddalaš bargu”. Teáhter oaččui maid bálkkášumi álggus 2000 logus, dalle Vølundda muitalus čájálmasa oktavuođas.

Nils Henrik Buljo, Mary Sarre, Áilloš, Egil Keskitalo