Sápmi muitala

Almmuhit háhkanprošeavtta gos Sámi Našunálateáhter ohcagoahtá dramatihkkáriid ja ođđa muitalusaid Sámis. Teáhter dárbbaša ođđa lávdedeavsttaid sámegillii dahje deavsttaid main leat sámi guoskevašvuođat. Teáhter almmuha gilvvohallama gos golbma dramatihkkara besset čállit mánusa ovttas dramaturgain/neavttáriiguin/mentorin njealje vahkkoloahpa deaivvademis 2022/23 áigodagas. Dáid lávdeteavsttaid válljet ja buvttadit álgočájálmassan teáhtera ođđa visttis 2024:s.