Čájálmas “dan stuora ráhkisvuođa birra” lea illudan ja guoimmuhan olbmuid miehtá sámi. Ja dal besset teáhterberošteaddjit Kárášjogas vásihit čájálmasráiddu maŋemus oasi, go doppe loahpahuvvo čájálmasmátki dáid beivviid.

Mii hupmat dieđusge, dahje hállat, Snøfrid čájálmasa birra guhte dal hui fargga guođđa teáhterlávddiid Sámis. Čájálmasas lei álgočájálmas ođđajagimanu 12. B, loahpaha dal beannot mánusaš teáhtermátki Kárášjogas, guovtti rabas čájálmasaiguin, gask. Guovvamánu 28. B. ja njukčamánu 1. B., goappašat beaivvi dii. 18:00 Studio Sápmi, NRK. Dáppe leat bileahtat vuovdemássii!

Čájálmasmátki lea johttán miehta Davvikalohta, lea maid finadan Troanddimis, Hamaris ja Oslos, ja dal de lea fas ruovttoluotta Sámis, ja Kárášjogas.

Eanet dieđut čájálmasa birra guhte dal hui fargga gulla dasa mii maiddái lea čájámasa muitalusvuođđu, historjái.