Guovvamánu 6. B. 1917 dollui vuosttaš almmolaš sámi váldočoahkkin Troandimis ja dal 100 jagi maŋŋel ávvuduvvo dát stuorrát, ea. ea. Beaivváš Sámi Našunálateáhterin gii ovttas beakkáneamos sámi artisttaiguin ja KORK čuojahanjoavkkuin, čájeha ávvokonseartta Jielemen Aavoe Olavshallenis.

Jielemen Aavoe, Tråante 2017
Jielemen Aavoe, Tråante 2017

Guovvamánu 6. B. 1917 čohkkii Elsa Laula Renberg sápmelaččaid čoahkkimii mii šattai dát vuosttaš almmolaš sámi váldočoahkkin, Troanddimis, mas serve sámit boahtán miehta sámi. Ja dal, 100 jagi maŋŋel, ávvuduvvo dát olles vahkku, Troanddimis, guovlu gos Renberg elii ja barggai. Sámi Našunálateáhter searvá nannosit ávvodoaluin, válddolaččat ávvokonsearttain Jielemen Aavoe, ovttasbarggus dovddus sámi artisttaiguin, ea. ea. Mari Boine ja Bjørn Sundquist, ja Kringkastingsčuojahanjoavkkuin. Álgočájálmas lea váldobeaivvi, Sámi Álbmotbeaivvi, guovvamánu 6. B. dii. 17:00 ja 20:00, Olavshallenis. Konsearta čájehuvvo maid Stormen kultur-/konseartavistis, Bådådjos, guovvamánu 8. B. dii. 19:00.

Beaivváš ovttasbargá Åarjelhsaemien Teaterein buvttadeamis Plupp mánáidčájálmasa, ja dát čájehuvvo maiddái ávvovahkku. Plupp ja Jielemen Aavoe leaba oassi Tråante 2007 doaluin, mii lea namma ávvovahkku doaluin, ja dás lea stuora ja viiddis prográmma mas lea iešguđegelágán fáttá, sisdoallu ja hábmii, muhto oktasašvuohta dain lea sámevuohta.

Jielemen Aavoe (Eallima illu)

“Jielemen aavoe” konseartačájálmasas lea jagi “Sápmi2017” jietna, gii hupma. Das leat teavsttat, luođit, dánssa, govat ja musihkka, mii govvida min dáhtu ja návccaid eallit, čoavdit hástalusaid ja movt johtit ovddos guvlui. Čájálmasas ávvudit eallima ja sin geat seilo, muhto seammás lea muitošuokŋa mii gudnejahttá ja muitá sin guđet leat jaskkodan ja jávkkodan. Dat lea min álbmoga váibmoravkin jiekŋaravddas, dollagáttiin ja sihke boares ja ođđa bálgáid mielde. Dat lea min ráhkisvuohta ja gudnejahttin min árktalaš eatnamiidda, gos mii eallit ja min birgenvejolašvuohta lea.

Eanet dieđut, sisdoalu birra, neavttárat/musihkkarat/artisttat, bileahtaoastin čujuhus jna.