Vidas Extremas lea dal geavvan listui maid teáhter an rokkasta ja čájeha go áigu muitalit maid teáhter lea buvttadan “don dolin” rájes. Čájálmas mii oaččui nu buriid árvosániid ja maid olbmot duođai liikoje, lea dal šaddan historján.

Vidas Extramas ensemble (govven/foto: Aslak Mikal Mienna)
Vidas Extramas ensemble: Nils Rune Utsi (badjin/over). Gurut rávdda rájes/f.v., Luis Ricardo Cumes Gonzales, Wilson Ottoniel Puac Joj, Mercedes Francisca Garcia Ordonez, Ludwing Isaac Chicohay Mejia, Carlos David Catun Quintana, Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup (photo: Aslak Mikal Mienna)

Álgočájálmasa rájes, mii lei Oslos, Det Norske Teatret:is, dalle Sámi Álbmotbeaivvi guovvamánu 6. B. rájes, lea čájálmas Vidas Extremas mátkkoštan Nordlánddas, Tromssas ja Finnmárkkus, ja Suomas. Muhto dal de nogai mátkkošteapmi; dát 8 olbmo stuora artistta/neavttár-joavku, viđas Guatemalas eret ja golmmas min guovllus eret, das govas, lea dal bieđgana ja hágganan. Loahppačájálmas lei Guovdageainnu dakka maŋŋel beassážiid. Čájálmas lea vásihan olu buori, lea ožžon buori vuostáiváldima, olu olbmot leat geahččan čájálmasa ja lea ožžon buriid árvvoštallamiid, maŋŋel go lea čájehuvvon 35 geardde 17 iešguđege báikkiin. Lea čájehuvvon rabas čájálmassan 18 geardde ja 17 lea fas skuvlačájálmasat.

Čujuhusas das vuolábealde leat dieđut gávdnamis mii muitala dárkilit čájálmasa ja buvttadusa birra (prográmma, govat, video jna.), heivvolaš sidjiide geat háliidit an oahpasnuvvat dása ja maiddái sidjiide geat eai vel rievttimiel hálit guođđit buvttadusa:

Dá lea Vidas Extremas – dánsa eallima ravddamusas

Vidas Extremas lea dal geavvan listui mii čájeha maid Beaivváš lea buvttadan 1981 rájes, dan rájes go teáhter álggahuvvui. Listtu lea das lohkamis.