Olles vihtta álgočájálmasa galget buvttaduvvot dán teáhteráigodagas, ja vuosttáš lea juo dál moatti vahku geahčen; namalassii Jiemelen aavoe. Nubbe álgočájálmas lea beassášvahkus, ja de besset earenoamažit mánát návddašit ođđa máidnasa; man Jens Martin Mienna lea čállan

Máinnasčájálmas Rievssatčivga lea vuosttaš teáhterbihttá man Jens Martin Mienna lea čállán, ja leat Sámi Nášunalteáhtera neavttárat ja kreatiiva veahka geat ovttas ráhkadit dán bearáščájálmasa mas leat sihke suohttasat, lea gelddolaš ja mas lea máidnasiid eallinviisodat. Dáinna čájálmasain háliidit váldit vára árbevieruin ja maid ođastit daid. Luohti, lávdi ja neavttáriid fysalaš ovdanbuktiin ráhkada visuala ja musihkalaš vásáhusa. Álgočájálmas čuoŋománu 12. beaivvi, Guovdageainnus.Illustrašuvdna/Illustrasjon: Jens Martin Mienna 2017 ©